Ghusl Ke 3 Farz Hai

Ghusal ke 3 Faraiz Hain

1. Achi tarah Kuli krna

2. Naak main pani dalna

3. Pooray badan pr pani bahana.

Ref: Fat ul Qadir J1 P50

 You Might Also Like: